Obniżona odporność - Czy moje dziecko choruje zbyt często? cz. I

Obniżona odporność - Czy moje dziecko choruje zbyt często? cz. I

Układ odpornościowy to złożony z wielu elementów system obrony naszego organizmu. Jego głównym zadaniem jest ochrona przed zakażeniami, które mogą być spowodowane przez wirusy, bakterie, grzyby czy pasożyty, które mogą wtargnąć z zewnątrz i spowodować infekcję. Prawidłowo działający układ immunologiczny ma za zadanie zniszczyć mikroorganizmy lub ograniczyć zakażenie, prowadząc w efekcie do wyzdrowienia.

Czasem zdarza się, że dotychczas prawidłowo funkcjonujący układ odpornościowy zawodzi. Przyczyną tego mogą być wtórne do toczących się procesów chorobowych niedobory odporności. Mogą one być wynikiem stosowanych leków czy przewlekających się zakażeń, które nie ustąpiły po wyleczeniu zasadniczej choroby i odstawieniu leku stosowanego w danym schorzeniu. Powodem częstszych infekcji mogą być również złe warunki środowiskowe, złe odżywienie czy choćby palenie papierosów w otoczeniu dziecka. Należy również pamiętać, że stres i niedobór snu, co jest często spotykane zwłaszcza u młodzieży, są czynnikami predysponującymi do nawracających zakażeń. Najczęściej dzieci zaczynają chorować więcej, gdy idą do żłobka czy przedszkola.

Wrodzone defekty odporności występują rzadko i często są niewielkimi, izolowanymi zaburzeniami wymagającymi jedynie obserwacji lub mogą przebiegać bardzo ciężko, powodując ogromne spustoszenie w organizmie. Częstość występowania pierwotnych niedoborów odporności jest niewielka i wynosi 1: 10 000. Wśród nich najgroźniejsze są ciężkie złożone defekty, których efektem niejednokrotnie są śmiertelne infekcje wirusowe, bakteryjne lub grzybicze.

Dzieci z nierozpoznanymi w porę niedoborami odporności, leczone są często latami z powodu oportunistycznych zakażeń (zakażeń charakterystycznych dla osób z obniżoną odpornością, na które osoby z prawidłową odpornością są zwykle niewrażliwe) bez postawienia właściwej diagnozy. Grozi to wieloma powikłaniami. Dlatego wczesne postawienie prawidłowej diagnozy jest takie ważne. Z drugiej jednak strony, należy zawsze się zastanowić, które dzieci spośród tych, które zdaniem rodziców czy lekarza „zbyt często chorują”, cierpią na faktyczne niedobory odporności i wymagają badań w tym kierunku. Należy pamiętać, że u każdego dziecka i dorosłego kilka razy w roku może wystąpić zapalanie górnych dróg oddechowych.

W drugiej części artykułu zostaną przedstawione główne objawy ostrzegawcze, które mogą sugerować Pierwotny Niedobór Odporności.

Druga część artykułu.

dr n. med. Agnieszka Sobocińska

Powrót do kącika psychologa