Dlaczego na zakażenia dróg oddechowych szczególnie często chorują dzieci?

Dlaczego na zakażenia dróg oddechowych szczególnie często chorują dzieci?

Czy moje dziecko powinno chorować? Wielu rodziców zadaje sobie takie pytanie. Oczywiście, że tak. Nawet do 12 roku życia trwa rozwój układu odporności. Od momentu urodzenia organizm małego dziecka musi walczyć z wirusami, bakteriami i innymi drobnoustrojami z którymi styka się po raz pierwszy w życiu.


W ten właśnie sposób  komórki jego układu odpornościowego uczą się jak rozpoznawać patogeny, aby przy ponownym kontakcie z daną bakterią czy wirusem wiedzieć jak z nimi walczyć. Kontakt z niektórymi drobnoustrojami daje odporność na całe życie, z innymi nie. Właśnie dlatego dzieci dość często chorują, częściej niż ich rodzice – charakter tych infekcji powinien być łagodny, a w okresie pomiędzy infekcjami dziecko bez zaburzeń odporności powinno być zdrowe. Jeśli jest inaczej, wtedy infekcje mają ciężki przebieg i wymagają leczenia nawet kilkoma antybiotykami, czasem w warunkach szpitalnych.


Dodatkowo, jeśli w okresie pomiędzy infekcjami dziecko nie jest do końca zdrowe – utrzymuje się np. przewlekły kaszel, katar, brak apetytu, dziecko nie przybiera na wadze, ma zmiany skórne, grzybice, w takich sytuacjach możemy podejrzewać dodatkowe zaburzenia, które mogą być przyczyną takiego stanu. Należą do nich nie tylko pierwotne i nabyte niedobory odporności, ale i np. alergia, przewlekle choroby różnych narządów, wady serca, płuc, nerek, uwarunkowane genetycznie choroby takie, jak np. mukowiscydoza. Tylko 1:10 000  osób jest dotknięta jednym ze znanych Pierwotnych Niedoborów Odporności.


Dziecko może przebyć do ośmiu zakażeń dróg oddechowych w ciągu roku. Jeśli dziecko ma w domu starsze rodzeństwo, uczęszcza do żłobka lub do przedszkola, to częstość zachorowań może być odpowiednio większa. Należy pamiętać, że z wiekiem częstość infekcji się zmniejsza, zwykle stają się one sporadyczne już w okresie wczesnoszkolnym.


dr n. med. Agnieszka Sobocińska
 

Powrót do kącika psychologa