Prawidłowa dieta i zdrowy tryb życia dziecka cz.1

Prawidłowa dieta i zdrowy tryb życia dziecka cz.1

Prawidłowe  odżywianie ma ogromny wpływ nie tylko na jakość, ale i długość naszego życia. Prawidłowa dieta połączona z regularnym, umiarkowanym wysiłkiem fizycznym jest niezwykle ważna w zapobieganiu wielu ciężkim chorobom, np. otyłości, nadciśnieniu, cukrzycy a nawet wielu nowotworom.

Niestety, w wykonanych przez Instytut Matki i Dziecka w 2011 roku badaniach wykazano, że tylko 45,5% badanych dzieci miało prawidłowy wskaźnik masy ciała (BMI), a 27,5% miało nadwagę lub wręcz otyłość. U podobnego odsetka (ok. 27%) stwierdzono niedobór masy ciała. Wykazano także, że dzieci spożywały zbyt mało warzyw, owoców oraz produktów mlecznych.

W żywieniu dzieci należy zwracać szczególną uwagę na częstość spożywanych posiłków oraz dobór poszczególnych produktów. Małe dzieci powinny otrzymywać 4-5 posiłków w ciągu dnia: 3 podstawowe oraz 1-2 uzupełniające. Wielkość porcji posiłków, ich wartość energetyczna i odżywcza musi być oczywiście dopasowana do wieku dziecka. Pełnowartościowa dieta dziecka po 2 r.ż. powinna być urozmaicona i zawierać produkty z różnych grup żywności w następujących proporcjach:

•    4-5 porcji produktów białkowych (3 porcje mleka i produktów mlecznych, 1-2 porcje w postaci mięsa, ryb, jaj),
•    5 porcji produktów zbożowych,
•    5 porcji warzyw,
•    4 porcje owoców,
•    1-2 porcje tłuszczów.
 

Prawidłowe zbilansowanie diety i wydatku energetycznego jest dość trudne. Aby ten cel osiągnąć, zaleca się spożywanie głównie pokarmów o dużej wartości odżywczej, umiarkowaną aktywność fizyczną (co najmniej przez 1 godzinę dziennie przez większość dni tygodnia) oraz skrócenie czasu spędzanego przed telewizorem i monitorem komputera do mniej niż 2 godzin dziennie. Obserwuje się, że wraz z wiekiem zmniejsza się odsetek dzieci uczestniczących w zajęciach wychowania fizycznego w szkole, a jak wiadomo, zbyt mała aktywność fizyczna jest jednym z podstawowych czynników ryzyka rozwoju otyłości. 

dr. n. med. Agnieszka Sobocińska

Piśmiennictwo:
1.    Dietary recommendations for children and adolescents.  A guide for practitioners Consensus statement from the American Heart Association.Circulation, 2005; 112: 2061-2075
2.    Whitaker R.C., Wright J.A., Pepe M.S. i wsp.: Predicting obesity in young adulthood from childhood and parental obesity. N. Engl. J. Med., 1997; 337: 869-873
 

Powrót do kącika psychologa