Obniżona odporność - Czy moje dziecko choruje zbyt często? cz. II

Obniżona odporność - Czy moje dziecko choruje zbyt często? cz. II

Niedobory odporności u dzieci, mimo że występują rzadko, mogą stanowić poważny problem. Rozpoznanie niedoboru odporności jest trudne, zważywszy na częstość infekcji u małych dzieci. Istnieje grupa objawów klinicznych, które powinny zwrócić uwagę rodziców i  opiekunów dziecka oraz lekarza pierwszego kontaktu.

Grupa ekspertów z zakresu  immunologii  klinicznej oraz członków Europejskiego Towarzystwa Niedoborów Odporności przy współpracy z Fundacją Jeffreya Modella oraz międzynarodowymi i polskimi stowarzyszeniami rodziców dzieci z niedoborami odporności, opracowała listę 10 niepokojących objawów, mogących sugerować wrodzone lub nabyte zaburzenia odporności. Wystąpienie dwóch z nich wystarczy, aby jak najszybciej skierować dziecko na immunologiczne badania.

Są to:

  1. cztery (lub więcej) zakażenia dróg oddechowych lub uszu w ciągu roku,
  2. dwa (lub więcej) zakażenia zatok o ciężkim przebiegu w ciągu roku,
  3. antybiotykoterapia trwająca dwa miesiące lub dłużej, antybiotykoterapia bez wyraźnej poprawy,
  4. dwa (lub więcej) zapalenia płuc w ciągu roku,
  5. zahamowanie prawidłowego rozwoju dziecka lub przyrostu masy ciała,
  6. powtarzające się głębokie ropnie skórne lub narządowe,
  7. przewlekające się grzybice jamy ustnej i skóry u dzieci powyżej 1 roku życia,
  8. konieczność długotrwałego stosowania antybiotyków dożylnych,
  9. dwa (lub więcej) zakażenia: zapalenia mózgu, kości, skóry, posocznica,
  10. wywiad rodzinny wskazujący na pierwotne obniżenie odporności.

dr n. med. Agnieszka Sobocińska

Powrót do kącika psychologa